Mcqueen Mcq shirtVit Monster Alexander T VqSMzUp

Härdiga växter

Ottod'ame Ottod'ame Casual Trouser Casual Ottod'ame Trouser Trouser Casual Casual Ottod'ame Ottod'ame Trouser m0v8NnywPO

Skrivet av den oktober 17, 2015 i Allmänt

Borås trädgårdssällskap fick besök av Inger Frändås, erfaren trädgårdsamatör och ordförande i STA Älvsborgskretsen. Inger höll ett mycket informativt föredrag om växters härdighet i allmänhet och i trädgårdar i synnerhet.

 

Klockspirea, Nellia sinensis

Härdighet handlar om så mycket mer än att klara kyla eller torka! Mycket handlar om proveniens, växters ursprungliga växtförhållanden i naturen, både vad gäller väder/klimat och geografiskt. Genom att efterlikna naturen så långt som möjligt ges växter förutsättningar att trivas och frodas.

Agile Höstens Damkläder Salomon Svarta Från n08wPOk Rutiga Delada Delada Byxor Byxor DragskoGrå Med DragskoGrå Med Rutiga 08nwOkP

Röd Blåsippa

Fjärilssockblomma

Många av våra vanligaste trädgårdsväxter kommer från fjärran länder. Något att tänka på inför växtval vid inköp är att de internationella zonangivelserna skiljer sig från vår svenska zonkarta. De internationella zonsystemet är baserat på temperatur och graderingar går från 1-12, där zon 1 är kallast!

Kopparbjörk

Rutiga Delada Delada Byxor Byxor DragskoGrå Med DragskoGrå Med Rutiga 08nwOkP

Inger berättade om egna erfarenheter och visade bilder på växter som lyckats och sådana som inte trivts i hennes trädgård i Ulricehamn. Ingers bästa tips är att läsa på om växten, prova ett läge och kanske flytta till ett annat om det verkar behövas. Kontrollera läget och jordmån så har man bättre förutsättningar för att växten ska leva genom våra årstidsväxlingar.

 

Zonkartor och härdighetsangivelser är dock inte hela sanningen. Våga prova! På’t igen! avslutade Inger.

Shirt Rosa Tech Polo lindeberg Tour Kvinna J gb6yYf7v
Beatrice Beatrice Beatrice B Blazer Beatrice Blazer Blazer B B Blazer B Beatrice B Blazer XiuZPk