Kom med förslag till Offentliga Rummet 2019

Vila Stickad Gul Kvinna Ribbad Långärmad Topp dCoeBrxW

Planeringen inför Offentliga Rummet 2019 är i full gång och vi söker nu förslag till seminarier, workshops och aktiviteter. Skicka in ditt förslag senast 7 januari.

Youth Msgm Utsmyckad TröjaSvart Msgm Utsmyckad TröjaSvart Msgm Youth Youth Utsmyckad Msgm TröjaSvart CoBxWrde

Målsättningen för Offentliga Rummet 2019 är att skapa en mötesplats där lärande, samverkan och välfärdsnytta står i fokus. Konferensen ska ge inspiration till framtidens välfärd, presentera internationella och nationella initiativ samt ge deltagarna olika verktyg, metoder, arbetssätt och strategier som kan omsättas direkt på hemmaplan.

Offentliga Rummets arbetsgrupp efterlyser förslag som ger deltagaren ny kunskap, inspiration eller ett lärande kring hur vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd med bättre service, bättre kvalitet och bättre effektivitet. Förslagen kan handla om utmaningar och möjligheter som vi står inför, grundläggande förutsättningar eller hur ny teknik kan användas.

Vi välkomnar förslag från offentlig verksamhet, akademi och privat sektor. Förslagen skickas in senast 7 januari.

De förslag som inkommit den 7 januari bearbetas och godkänns av Offentliga Rummets arbetsgrupp bestående av representanter från SKL, Västerås stad, Vinnova, SKL Kommentus, Inera, eSam och Regeringskansliet.