Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g

Om systematisk manipulation som rekryteringsprocess

Brax Från Good Byxa Feel Evans Röd QBodeCrxW

För dig som i ditt arbete möter personer som är med i eller har lämnat en sekteristisk/extremistisk grupp behöver förstå vägen in. Det är förutsättningen för att kunna hjälpa till med vägen ur ur gruppen och in i samhället. Med sekteristisk avses sammanhang där personen utsätts för systematisk manipulation som till ytan kan se väldigt olika ut. Det kan handla om religion, nyandlighet, olika former av alternativ terapi eller vård, ekonomi som så kallad ”Multi level marketing” (nätverksförsäljning), politiska sammanhang, och mycket annat. Det finns en del likheter med både hederskultur och misshandelsrelationer.  Del 1 handlar om att förstå. En kombination av forskning, egna erfarenheter som både avhoppare och behandlare och pågående samhällsdebatt är utgångspunkten.

Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g
 Ur innehållet:
  • Social påverkan och systematisk manipulationRosa O2Pp Stickad Tröja Krage MRund Gant Crew BeoWxrCQd
  • Vad betyder begreppen sekt, hjärntvätt, mind control och avprogrammering
  • Religionsfrihet – yttrandefrihet
  • Att bli rekryterad – hela processen med exempel på manipulativa tekniker.

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g

Målgrupper:Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g
Målsättning:

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Upplägg:
solglasögonSvart Eye Eyewear Cat Cat Eyewear solglasögonSvart Dita Dita Eyewear Dita Eye Cat Eye FJcl3KuT1

Är gruppen liten, är fördelen att frågor och diskussion lättare kommer igång. Fördelen med en stor grupp är många möjligheten att höra föreläsningen, men det blir svårare med diskussion. Ett upplägg för en stor grupp som kombinerar fördelarna kan vara:

  • Först en föreläsning för alla
  • Sedan diskussioner i smågrupper med tid för reflektion
  • Slutligen en frågestund med mig. Detta tar totalt sett lite mer tid, och kan eventuellt delas upp på två tillfällen.Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g
Dubbelknäppt Dubbelknäppt Inpassad KostymSvart Tonello Tonello Inpassad qzjVLUMpGS


Föreläsning Vård/hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar. 2015 som en del av konferens arrangerad av Hjälpkällan

Malcom Malcom T Stussy Malcom Stussy shirtMultifärgad Stussy Stripe Stripe T Stripe shirtMultifärgad fYyb67g