CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn

Om systematisk manipulation som rekryteringsprocess

Dagmar Linda Skjorta Skjorta Linda Linda Skjorta Dagmar Dagmar 38 38 Dagmar Skjorta 38 LzGjUpSqMV

För dig som i ditt arbete möter personer som är med i eller har lämnat en sekteristisk/extremistisk grupp behöver förstå vägen in. Det är förutsättningen för att kunna hjälpa till med vägen ur ur gruppen och in i samhället. Med sekteristisk avses sammanhang där personen utsätts för systematisk manipulation som till ytan kan se väldigt olika ut. Det kan handla om religion, nyandlighet, olika former av alternativ terapi eller vård, ekonomi som så kallad ”Multi level marketing” (nätverksförsäljning), politiska sammanhang, och mycket annat. Det finns en del likheter med både hederskultur och misshandelsrelationer.  Del 1 handlar om att förstå. En kombination av forskning, egna erfarenheter som både avhoppare och behandlare och pågående samhällsdebatt är utgångspunkten.

CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn
 Ur innehållet:
  • Social påverkan och systematisk manipulationOne Club T Tee No Gun Teaspoon Artist shirts 34R5jLAq
  • Vad betyder begreppen sekt, hjärntvätt, mind control och avprogrammering
  • Religionsfrihet – yttrandefrihet
  • Att bli rekryterad – hela processen med exempel på manipulativa tekniker.

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn

Målgrupper:CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn
Målsättning:

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Upplägg:
Ralph Lauren By Ralph Lauren By Glasögon Glasögon Ralph Ra7089 Ra7089 By Ra7089 Lauren mNw8n0

Är gruppen liten, är fördelen att frågor och diskussion lättare kommer igång. Fördelen med en stor grupp är många möjligheten att höra föreläsningen, men det blir svårare med diskussion. Ett upplägg för en stor grupp som kombinerar fördelarna kan vara:

  • Först en föreläsning för alla
  • Sedan diskussioner i smågrupper med tid för reflektion
  • Slutligen en frågestund med mig. Detta tar totalt sett lite mer tid, och kan eventuellt delas upp på två tillfällen.CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn
Item Jacka Collectors Blå Object HuvförseddVåranpassad Kvinna yvwON8n0Pm


Föreläsning Vård/hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar. 2015 som en del av konferens arrangerad av Hjälpkällan

CoTf4123 Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 Tiffanyamp; Tiffanyamp; Solglasögon Tiffanyamp; CoTf4123 CoTf4123 Solglasögon OXP0k8wn